Nieuwsbrief – April 2020

Extra nieuwsbrief april 2020

In de hoop dat u allen in goede gezondheid verkeert in deze bijzondere tijden, sturen wij u graag deze extra nieuwsbrief.

Introductie klantportaal

Om te innoveren en onze service verder te optimaliseren, is Wilton Family Office in de afgelopen maanden bezig geweest met de digitale ontwikkeling van een klantportaal. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen vinden wij het belangrijk om ook op deze wijze interactie met u te hebben en het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van onze relatie te bestendigen.

Hoewel deze toepassing nog volop in ontwikkeling is en verder wordt geoptimaliseerd, hebben we besloten om het eerste gedeelte hiervan, namelijk de vermogensrapportages, versneld aan u ter beschikking te stellen.

In dit klantportaal geven wij u inzicht en overzicht van uw belangrijkste vermogensbestanddelen en is uw privacy gewaarborgd. U kunt hiermee zelf uw portefeuilles en het vermogensverloop consulteren, indien u dit wenst.

In de loop van volgende week ontvangt u individueel nader bericht over de wijze waarop u uw portefeuille digitaal kunt inzien.

Natuurlijk zult u de geconsolideerde kwartaalrapportages van ons op de gebruikelijke wijze ontvangen.

Bezetting kantoor

Wilton sluit zich aan bij het beleid van de overheid en derhalve zal ons kantoor minimaal bezet zijn in ieder geval tot en met 28 april a.s. Onze medewerkers zetten de dienstverlening vanuit huis voort.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Wilton Family Office