Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Wilton is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is. Dit beleid is in lijn met de strategie, risicobereidheid, corporate values en business principles van ons bedrijf. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van de onderneming en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.Het beloningsbeleid van Wilton Investment Services is erop gericht te voorkomen dat een beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van cliënten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de beheerde beleggingsportefeuilles, op Wilton Investment Services als beleggingsonderneming alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Hierbij is de directie van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze daarmee dient te correleren dat de betrokken professional zich richten op de lange termijn belangen van de cliënten, het vermijden van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid en de beheersing van risico’s voor de beheerde beleggingsportefeuilles en Wilton Investment Services.Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan artikel 1:111 tot en met 1:127 Wet op het Financieel Toezicht. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt voor de categorieën van medewerkers van Wilton. De variabele beloning wordt vastgesteld door de directie, kan niet meer dragen dan 20% van het vaste salaris en heeft betrekking op maximaal 10 medewerkers.Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd op deze website en getoetst door onze externe Compliance Officer.Op basis van Artikel 1:121 Wft is Wilton Family Office verplicht de variabele beloning te rapporteren op deze website: de totale variabele beloning over het jaar 2019: € 22.250, over het jaar 2020: € 27.823,33 en over het jaar 2021: 33.279,-Verder verplicht de Wft te vermelden dat geen enkele medewerker een totale vergoeding (vast en variabel) van € 1 miljoen of meer heeft ontvangen over  2019. 

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Stuur ons een email met uw vraag en wij helpen u graag verder.