Onze dienstverlening

Spreiding van uw vermogen kan een goede keuze zijn. Het vergt vervolgens wel de juiste specialistische expertise om het overzicht te behouden van het vaak complexe geheel van uw vermogensbestanddelen. Dat overzicht leidt tot inzicht dat van doorslaggevend belang is om rendementen en risico’s op de juiste manier te kunnen analyseren. Hiermee ontwikkelen wij in samenwerking met u een passende strategie voor de toekomst.

Particulieren, stichtingen en verenigingen kunnen bij ons terecht voor vermogensstructurering. Als Family Office stellen wij – onder andere – voor u een geconsolideerde vermogensrapportage op, waarmee wij u helder inzicht verschaffen in de ontwikkeling van uw totale vermogen, de risico’s en alles wat daaraan gerelateerd is. Wilton fungeert in dit geval als uw aanspreekpunt, met een centrale regie- en adviesfunctie. Zo heeft u niet alleen een duidelijk en compleet overzicht van uw vermogen, maar ook direct toegang tot onze professionele kennis en wereldwijde netwerk. Dit stelt u in staat om de juiste beslissingen te kunnen nemen over belangrijke vermogensvraagstukken.

Concreet ondersteunen wij u bij:

Door ons zorgvuldig opgebouwde (inter)nationale netwerk zijn wij in staat om voor u op te treden als “spin in het web” als het gaat om een integrale en gedisciplineerde aanpak van uw familiale vermogensvraagstukken. Hiermee krijgt u naast een heldere analyse, een structurele verlaging van uw kostenstructuur en een verbetering van uw professioneel risicomanagement.Een waardevolle aanvulling die zorgt voor het realiseren van uw doelstellingen

Toezicht

Wilton Family Office is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast staat Wilton ingeschreven in de registers van Dutch Securities Institute (DSI).

Legal & Compliance

Wilton Family Office hecht veel waarde aan een integere bedrijfscultuur. Een onderdeel daarvan is het strikt naleven van de wet- en regelgeving. Dit maakt Legal & Compliance tot een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen werken wij nauwgezet samen met een externe specialist op dit vlak.

Goede doelen

Wij streven er naar, naast incidentele bijdragen aan andere goede doelen, jaarlijks een kleinschalig project in een ontwikkelingsland te realiseren. De afgelopen jaren hebben wij dan ook structureel enkele projecten van Orange Babies in Zambia ondersteund. Wij willen ons immers graag inzetten voor een ieder waarvoor een positieve toekomst geen vanzelfsprekendheid is.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Stuur ons een email met uw vraag en wij helpen u graag verder.