Best Execution

Depotbank kwalificatie

Wilton Investment Services B.V. (“Wilton”) plaatst alleen orders bij depotbanken die een orderuitvoeringsregeling hebben die voldoet aan het bepaalde in artikel 4:90 a lid 1,2 en 3 van de Wft.

Artikel 4:90a:

  1. Bij het uitvoeren van orders neemt een beleggingsonderneming alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs van een financieel instrument, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. In geval van een specifieke instructie van de cliënt voor een order of een specifiek aspect van een order voert een beleggingsonderneming de order of het specifieke aspect van de order volgens die specifieke instructie uit.
  2. Bij de bepaling van het relatieve gewicht van de in eerste lid genoemde factoren nemen beleggingsondernemingen de volgende criteria in aanmerking:

a.  de kenmerken van de cliënt, waaronder diens indeling in de categorie niet-professionele dan wel professionele cliënt;
b.  de kenmerken van de order van de cliënt;
c.  de kenmerken van de financiële instrumenten waar de order betrekking op heeft;
d.  de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar deze order kan worden geplaatst.

  1. Bij het uitvoeren van een order voor een niet-professionele belegger gaat een beleggingsonderneming voor de bepaling van het best mogelijke resultaat uit van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten.

Selectie depotbank
Er wordt gebruik gemaakt van de depotbanken Credit Suisse Luxembourg, Van Lanschot Kempen, Puilaetco en InsingerGilissen. Wilton heeft, zoals vereist onder artikel 65 van gedelegeerde verordening 2017/565, vastgesteld dat deze depotbanken beschikken over een adequaat beleid op het gebied van Best Execution.
Bij de selectie van depotbanken is onder meer vastgesteld of bij de uitvoering van orders door de depotbanken het aspect prijs in voldoende mate gewaarborgd is, de kosten van uitvoering bij de betreffende depotbanken beperkt zijn en het serviceniveau hoog. Wilton heeft vastgesteld dat Credit Suisse Luxembourg, Van Lanschot Kempen, Puilaetco en InsingerGilissen alle redelijke maatregelen hebben genomen om het best mogelijke resultaat voor cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Stuur ons een email met uw vraag en wij helpen u graag verder.