Nieuwsbrief – September 2020

Vertrek Roland Bezemer

Na negen jaar heeft Roland Bezemer – in goed wederzijds overleg – besloten om zijn loopbaan per 1 oktober a.s. buiten ons kantoor voort te zetten. Roland heeft zich de afgelopen drie jaar intensief bezig gehouden met alle investeringsvraagstukken en was tevens statutair directeur. Wij zijn hem grote dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en toewijding en wensen hem al het goede.

Roelof Salomons

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat wij Roelof Salomons bereid hebben gevonden om zich als extern adviseur te verbinden aan ons Investment Committee. Roelof is hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen en adviseur van een aantal pensioenfondsen en single family offices. Een jaar geleden heeft hij afscheid genomen als beleggingsstrateeg bij Van Lanschot Kempen, alwaar hij gedurende zeven jaar actief is geweest op het terrein van onder meer asset allocatie.

Samenwerking

Zoals wij reeds eerder aan u hebben gemeld zijn wij als family office voortdurend op zoek naar nieuwe, gedegen en specialistische beleggingsoplossingen. In dat kader zijn wij dit jaar een samenwerking gestart met een Belgische family office, Ascot Investments. Ascot heeft een langjarige ervaring met het investeren in en analyseren van zogenaamde “non-correlated” investeringsstrategieën. Zij zijn tevens de adviseur van het Telesto Fund. Om onze samenwerking nog meer vorm te geven is Wilton Investment Services officieel benoemd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) tot Investment Advisor van dit Luxemburgse investeringsfonds. Hiermee willen wij ons als dienstverlener nu en in de toekomst verder onderscheiden door tevens een expert te worden op het gebied van andere specialistische beleggingsoplossingen.

Blanco

Zeer recent hebben wij een overeenkomst gesloten met Blanco. Deze Fintech provider, actief in de Benelux, is ontwikkelaar van innovatieve KYC oplossingen en biedt tevens een bancair technologieplatform voor vermogensbeheerders en family offices. Eind vorig jaar hebben zij AIRS, de marktleider in Nederland op het gebied van portfoliomanagement, effectenadministratie en vermogensrapportages, overgenomen. AIRS verzorgt al jaren lang onze geconsolideerde vermogensoverzichten. Door de combinatie van deze twee specialismes zijn wij in staat om u een nog betere dienstverlening aan te bieden.

Verzending per elektronische post

We willen graag het milieu ontzien door onze papierstroom nog verder in te perken. Daarom hebben wij ervoor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren. Met het oog hierop zullen wij de kwartaalrapportage in het vervolg uitsluitend per e-mail aan u sturen, evenals de facturen die we tot nu toe per post verzonden. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.