Nieuwsbrief – Juli 2021

In de hoop dat u allen in goede gezondheid verkeert in deze bijzondere tijden, sturen wij u deze nieuwsbrief. 

Binnenkort komt de vakantieperiode weer in het vooruitzicht. 

Uiteraard is ons kantoor gedurende de zomervakantie gewoon bereikbaar op het telefoonnummer 076 5223745. Voor dringende zaken zijn wij altijd bereikbaar op de navolgende mobiele telefoonnummers: 

Hans Wilton: 06 20736654 
Arne van der Ent: 06 83835328 
Paul de Kroon: 06 13006880 
Caroline de Feijter: 06 29198936 
Michiel Krauss: 06 55699000 
Dominique van Hilten: 06 54204535 
Frank Sickman: 0032 477620692 

 Compliance 

Op het gebied van compliance, dienen wij u te informeren dat wij sinds het begin van dit jaar geconfronteerd zijn met een door DNB, en dus ook door de AFM, stevig aangescherpt beleid. Dit geldt voornamelijk op het gebied van informatie over de bron van het vermogen en de fiscale integriteit. 

Om u goed van dienst te kunnen blijven zijn, bestaat de mogelijkheid dat wij ook voor u een aantal vragen hebben die soms wat impertinent lijken. Dit is geenszins de bedoeling, maar vloeit voort uit de zojuist genoemde wet- en regelgeving. 

Wij willen de zomerperiode gebruiken om deze extra informatie te verzamelen en de dossiers voor 30 september 2021 verder te completeren. 

Wij realiseren ons dat dit voor u niet de meest aantrekkelijke kant van onze dienstverlening is, maar vragen u desondanks vriendelijk om uw medewerking. 

In een separaat schrijven, zullen wij nog iets meer in detail op dit punt terugkomen. 

Namens de directie en het team van Wilton Family Office wensen wij u een zeer plezierige en onbezorgde vakantietijd en een fijne zomer.