Nieuwsbrief – Maart 2021

In de hoop dat u allen in goede gezondheid verkeert in deze bijzondere tijden, sturen wij u graag deze nieuwsbrief. Wij hopen u binnenkort weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Wet ter voorkoming Witwassen en Terrorisme financiering

Als gereguleerde entiteit staan wij onder voortdurende controle van de Nederlandse toezichthouders DNB en AFM. Zij op hun beurt worden aangestuurd door de Europese instellingen die toezicht houden op het financiële verkeer. Dit betekent een toenemende vraag naar transparantie. Daarbij wordt van financiële instellingen verwacht dat zij een zogenaamde poortwachtersfunctie vervullen. Als gevolg van onze vergunning als beleggingsonderneming ontkomen ook wij niet aan deze verplichting.

De komende maanden zullen wij de inhoud en samenstelling van uw dossier verder dienen te complementeren. Hiervoor zullen wij uw hulp nodig hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip.

SFRD

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen wij transparant te maken in hoeverre wij in ons beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet toe op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u. Hoewel wij een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wel houden we in ons beleggingsbeleid in enige mate rekening met duurzaamheidsrisico’s. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.wilton.nl.

Wilton als Investment Advisor van Orion Constellation (SRPO sub) Fund

Eerder deelden wij u mede dat wij een samenwerking zijn gestart met een Belgische family office, Ascot Investments. Zij zijn adviseur van het Telesto Fund alsmede van het Orion Constellation (SRPO Sub) Fund. Wilton Investment Services is ook in dit laatste fonds officieel benoemd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) tot Investment Advisor. Hiermee willen wij ons als dienstverlener nu en in de toekomst onderscheiden door een specialist te worden op het gebied van specialistische beleggingsoplossingen.

Benoeming Arne van der Ent

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat Arne van der Ent is toegetreden tot de directie van Wilton Family Office als opvolger van Roland Bezemer. Dit besluit is onlangs formeel bekrachtigd door de Autoriteit Financiële Markten.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.