Nieuwsbrief – Maart 2020

Nieuwe medewerkers
In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de verdere formatie van ons team. Leonie van der Zee en Inez Visser ondersteunen onze Family Officers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dick Kuijper is verantwoordelijk voor het onderdeel Finance & Reporting en Marina van Oostayen is onze Officemanager. Wij zijn er van overtuigd met dit team een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Graag verwijzen wij u naar www.wilton.nl voor meer achtergrondinformatie over onze nieuwe medewerkers.

Kennisoverdracht
Vanuit de behoefte onze kennis te delen met de Academische wereld hebben wij recent een bijdrage kunnen leveren aan een college over Vermogensbeheer voor de Private Wealth Sector van de Nijenrode Business University.
Samenwerking Als family office zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe, gedegen en goede beleggingsoplossingen. In dat kader zijn wij de afgelopen maanden een samenwerking gestart met een Belgische family office, Ascot Investments. Ascot heeft een langjarige ervaring met het investeren en analyseren in en van zogenaamde “non- correlated” investeringsstrategieën. Een groot aantal Belgische familievermogens wordt bediend vanuit het kantoor in Brussel.

Clienttevredenheidsonderzoek
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hechten we eraan te onderzoeken hoe onze cliënten onze dienstverlening ervaren. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat we u hiervoor moeten storen, zou het kunnen voorkomen dat u hiervoor benaderd wordt. Uw medewerking in dezen stellen wij zeer op prijs.

Verzending per elektronische post
We willen graag het milieu ontzien door onze papierstroom nog verder in te perken. Daarom hebben wij ervoor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren. Met het oog hierop zullen wij de kwartaalrapportage in het vervolg uitsluitend per e-mail aan u sturen, evenals de facturen die we tot nu toe per post verzonden. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Mocht u de kwartaalrapportage en/of facturen liever per post ontvangen, wilt u dat dan doorgeven aan Leonie van der Zee? Haar e-mailadres is: vanderzee@wilton.nl.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Wilton Family Office