home     ons team     de dienstverlening     het onderscheid     het cliëntprofiel     contact     overig


Wilton Investment Services treedt op als onafhankelijk adviseur op het gebied van integrale begeleiding van vermogende families (multi-family office). Onder integrale vermogensbegeleiding wordt verstaan begeleiding in onderlinge samenhang op het gebied van asset-allocatie, vermogensadvies en -beheer, administratie en rapportering, structurering, estate planning en financieel - juridische ondersteuning.

Wij willen ons hiermee duidelijk profileren als een nichespeler, waarbij hoogwaardige financiële dienstverlening wordt aangeboden aan een relatief kleine groep cliënten.

Wilton Investment Services staat geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten en tevens is er prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank NV.